Programa Ensenyaments de Dansa

Pla d'estudis de dansa  dissenyat per animar els joves amb aptituds i preparar-se per cursar estudis professionals en l'àmbit de la dansa.

 

Programa d'Estudis reconegut pel Departament d'Educació

Programa d'Ensenyaments de Dansa

 

Pla d'estudis que procura una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la dansa, permetent adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d'aprenentatge de l'alumne.

 

El programa es desglosa en 6 Graus de Nivell. 

 

Professorat amb Titulació de Grau Superior de Dansa; pedagogia i coreografia. 

Les disciplines que s'imparteixen segons el pla són:

Dansa clàssica; tècnica clàssica de l'escola russa (Vaganova) i l'escola anglesa (Royal Academy), repertori, treball específic de puntes / peu. 

Dansa contemporània; tècnica contemporània release, limón, cunningham.., improvisació i composició,

Treball físic

.

 

Els alumnes d’aquest programa poden optar a examinar-se dels graus de ballet de la Royal Academy of Dance.

Els estudiants que cursin aquest programa i alhora cursin ESO o BATXILLERTAT podran optar a la sol.licitar reducció d'hores lectives al seu Institut.

 

L'alumnat que cursa ESO o BATXILLERAT i ESTUDIS DE DANSA en una escola de dansa autoritzada pot demanar una reducció d’hores lectives. Si s’estudia ESO es pot demanar la reducció de la matèria d'EDUCACIÓ FÍSICA i la reducció de matèries optatives. Si s'estudia BATXILLERAT es pot demanar la reducció de la matèria d'EDUCACIÓ FÍSICA. 

Com escollir o recomanar un programa o curs

Per l´alumnat  interessat en cursar els Ensenyaments Integrals de Dansa el procés serà el següent: 

 

PREAVALUACIÓ

 

Entrevista amb els pares:

•  Motivació i interès dels pares

•  Informació del disseny curricular i del Projecte Educatiu de Centre.

•  Informació d'orientació professional.

•  Coneixement del tipus d'estudi que segueix l'alumne, horari escolar.

•  Obtenir tota l´informació sobre les activitats extraescolars i de qualsevol tipus

•  Donar informació sobre la normativa del centre, drets i deures dels alumnes

Entrevista amb la nena/nen: 

•  Grau de motivació.

•  Aspiracions.

•  Tota la informació sobre la seva activitat escolar i extraescolar.

•  Tota la informació sobre els seus gustos musicals i d'estils de dansa.

•  Preavaluació per valorar les capacitats de nens i nenes per dedicar-se a la dansa, adaptant les proves a l'edat del nen/nena.

•  Disseny curricular de l´alumne: Dependrà de les condicions físiques i aptituds detectades a les proves, per poder-lo avaluar  i saber el nivell que li correspondrà.

 

Fitxa de preevaluació

 

La fitxa de preavaluació és una informació orientativa i interna per al professorat, a partir de la qual es valorarà el potencial de l'alumne i s'adequaran els continguts si és necessari.

Seguiment de l'ordenació curricular del nivell d'ensenyament de dansa, segons el DECRET 354/2021, de 14 de setembre

Versión para imprimir | Mapa del sitio
E. D. Espai d'Arts Dansa - C. Sant Carles,97 Igualada Tel.: 93 8035713 www.espaidarts.com - a8074021@xtec.cat - espaidarts@espaidarts.com

Llamar

E-mail

Cómo llegar